~ De Bedienaars ~

De orthodoxe parochie van Hasselt “De Drie Heilige Hiërarchen” valt onder het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg, onder leiding van de Aartsbisschop:
Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras van België
 ∙
Charbolaan 71
 ∙ 1030 Brussel, België
 ∙ Tel: +32 2 736 52 78
 ∙ Fax: +32 2 735 32 64
 ∙ E-mail: info@orthodoxia.be

 

Voor vragen over geloofskwesties, sacramenten, diensten en andere kan u terecht bij:
Priester Antonios Tarlizos

 ∙ Oudstrijderslaan 10
 ∙ 3500 Hasselt, België
 ∙ Tel: +32 485 977 750
 ∙ E-mail: antoniostarlizos@live.com