~ Het Kerkgebouw ~

In de zomer van het jaar 2009 heeft de parochie, toegewijd aan de Drie Heilige Hiërarchen, bekomen te beschikken over de mooie kapel van de Broeders van Liefde, gelegen in de Breughellaan 8 (Hasselt). Het is dank zij de goodwill en bemiddeling van Broeder-Generaal René Stockman dat deze kapel ons ter beschikking werd gesteld. Deze kapel situeert zich op een boogscheut van de H. Hartkerk.

Op zondag 20 september 2009 heeft Bisschop Athenagoras van Sinope er de eerste Goddelijke Liturgie gevierd, in concelebratie met Priester Arkadi Vernikov, bedienaar van de parochie van Eindhoven. Deze Liturgie werd opgeluisterd door het parochiekoor. Sinds die datum wordt er regelmatig de Goddelijke Liturgie gevierd.

In de tweede helft van 2011 heeft een kleine ploeg parochianen een nieuw podium met trappen aangebracht. Dit was nodig om het niveau van het Heiligdom te egaliseren.

Sinds enkele jaren is de parochie gehuisvest in de Sint-Martinuskerk, op het Sint-Martinusplen, waar ze dankbaar en in een goede verstandhouding met de eigenaars van het gebouw wekelijks de Eucharistie viert.