~ Het Koor ~

Het parochiekoor zingt de hymnen in het Nederlands en ook wat in andere talen, in polyfonie en traditionele orthodoxe melodieën. Iedereen die zich geroepen voelt mee te zingen is van ganser harte welkom.