~ De Parochie ~

Dit is de officiële website van de orthodoxe parochie “De Drie Heilige Hiërarchen” te Hasselt, aan het Sint-Martinusplein. Deze parochie behoort tot het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de streek in het liturgisch leven, volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De Kerkvaders herinneren er ons steeds aan dat wij voor onze redding, de redding van onze ziel, wij een sacramenteel leven in de schoot van de Kerk moeten leiden.

In de Orthodoxe Kerk en voor de orthodoxe gelovigen is elke activiteit een verlenging van de Eucharistie, die de “communio” bij uitstek is, in de ware zin van het woord. Vandaar het belang en de betekenis van deze Parochie. Tot de parochiegemeenschap van Hasselt behoren orthodoxen christenen van de meest diverse afkomst.

 

~ Het Liturgisch Programma ~

Elke zondag worden gevierd:
– om 09u30: Metten
om 10u30: Goddelijke Liturgie

Elke eerste zaterdag van de maand wordt gevierd, van 18u tot 19u: een Vesperdienst, gezongen door ons koor in het Nederlands, op Byzantijnse wijze, met aansluitend een kleine Waterwijding.

Voor alle andere vieringen en gebeurtenissen in onze parochie raadpleegt u best de NIEUWS-pagina.

 

~ Belangrijke Activiteiten ~

CATECHESE & AGAPEN

Naar oude christelijke Traditie vindt tijdens de Goddelijke Liturgie de homilie plaats na de lezing uit het Heilig Evangelie en na de eredienst de Agapen: een bescheiden gedeelde maaltijd waar iedereen welgekomen is. Bij het eten bespreken we samen de dingen des levens, en sluiten we af  met een kort catechetisch moment, waar er ook plaats voor geloofsvragen.

 

SACRAMENTEN

Voor het toedienen van sacramenten (Doopsel, Huwelijk, Biecht, Ziekenzalving,…), alsook het vieren van een Dienst van Nagedachtenis voor Overledene, een Waterwijding thuis, enz., gelieve contact op te nemen (zie CONTACT-pagina).

 

ZANGLESSEN BYZANTIJNSE TRADITIE

Momenteel vinden de vaste lessen Byzantijnse zang (in het Nederlands) na de Agapen plaats. Alle geïnteresseerde zijn van harte welkom.

 

ONS ADRES

Orthodoxe parochie “De Drie Heilige Hiërarchen”
Sint-Martinusplein 3,
3500 HASSELT