~ Welkom ~

Weest welgekomen! Dit is de officiële website van de orthodoxe parochie “De Drie Hiërarchen” aan het Sint-Martinusplein in Hasselt. Deze parochie behoort tot het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de streek in het liturgisch leven, volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De Kerkvaders herinneren er ons steeds aan dat wij voor onze redding, het heil van onze ziel, een sacramenteel leven in de schoot van de Kerk moeten leiden. In de Orthodoxe Kerk en voor de orthodoxe gelovigen is elke activiteit een verlenging van de Eucharistie, die de “communio” bij uitstek is, in de ware zin van het woord. Vandaar het belang en de betekenis van deze Parochie. Tot de parochiegemeenschap van Hasselt behoren orthodoxen christenen van de meest diverse afkomst.

Ons Liturgisch Programma

Voor elke zondag wordt
– de Vesperdienst gevierd, op zaterdagavond om 18u00;
– de Mettendienst gevierd, op zondagochtend om 09u00;
de Goddelijke Liturgie, die om 10u00 begint.
Elke eerste zaterdag van de maand volgt na de Vesperdienst een kleine Waterwijding.

~ klik hier voor de lijst met de EXTRA DIENSTEN voor kalenderjaar 2023


CATECHESE & AGAPEN

Naar oude christelijke Traditie organiseren de parochianen na de Goddelijke Liturgie een Agapen-tafel: een gedeelde liefdesmaaltijd waar iedereen welgekomen is. Bij het eten bespreken we samen de dingen des levens, en sluiten we af met een kort catechetisch moment, waar er ook plaats is voor geloofsvragen.

SACRAMENTEN

Gelieve contact op te nemen met de rector van de parochie i.v.m. het toedienen van Sacramenten als het Doopsel, Huwelijk, Biecht of Ziekenzalving, alsook het houden van een dienst ter nagedachtenis van Overledenen, een inzegening van het huis, etc. (zie CONTACT-pagina).

ONS ADRES

Orthodoxe parochie “De Drie Hiërarchen”
Sint-Martinusplein 3,
3500 HASSELT