~ De Parochie ~

Weest welgekomen! Dit is de officiële website van de orthodoxe parochie “De Drie Heilige Hiërarchen” aan het Sint-Martinusplein in Hasselt. Deze parochie behoort tot het Aartsbisdom van België (Oecumenisch Patriarchaat). Ze heeft tot voornaamste doel de integratie van de orthodoxe gelovigen van de streek in het liturgisch leven, volgens de traditie van de Heilige Orthodoxe Kerk. De Kerkvaders herinneren er ons steeds aan dat wij voor onze redding, het heil van onze ziel, een sacramenteel leven in de schoot van de Kerk moeten leiden.

In de Orthodoxe Kerk en voor de orthodoxe gelovigen is elke activiteit een verlenging van de Eucharistie, die de “communio” bij uitstek is, in de ware zin van het woord. Vandaar het belang en de betekenis van deze Parochie. Tot de parochiegemeenschap van Hasselt behoren orthodoxen christenen van de meest diverse afkomst.

 

~ Het Liturgisch Programma ~

Sinds 2019 wordt elke zondag gevierd met:
– een Vesperdienst, op zaterdagavond om 19u30, met de mogelijkheid tot biecht;
– een Mettendienst, op zondagochtend om 08u30;
de Goddelijke Liturgie, die om 10u00 begint en eindigt rond 11u30.
Elke eerste zaterdag van de maand volgt een kleine Waterwijding de Vesperdienst.

~ Klik HIER voor BIJKOMENDE DIENSTEN 2019 ~

Voor alle andere vieringen en gebeurtenissen in onze parochie raadpleegt u best de NIEUWS-pagina.

 

CATECHESE & AGAPEN

Naar oude christelijke Traditie organiseren de parochianen na de Goddelijke Liturgie een Agapen-tafel: een gedeelde liefdesmaaltijd waar iedereen welgekomen is. Bij het eten bespreken we samen de dingen des levens, en sluiten we af met een kort catechetisch moment, waar er ook plaats voor geloofsvragen.

SACRAMENTEN

Gelieve contact op te nemen met de rector van de parochie ivm het toedienen van Sacramenten als het Doopsel, Huwelijk, Biecht of Ziekenzalving, alsook het houden van een Dienst ter nagedachtenis van Overledenen, een inzegening van het huis, etc. (zie CONTACT-pagina).

ONS ADRES

Orthodoxe parochie “De Drie Heilige Hiërarchen”
Sint-Martinusplein 3,
3500 HASSELT