~ Catechese ~

De parochie te Hasselt wilt graag haar catechetisch materiaal beschikbaar stellen voor volwassenen en kinderen, voor zowel gelovigen, als voor catechumenen en zoekenden.

1. De Goddelijke Liturgie ~ een uiteenzetting volgens de Vaderen

Tijdens de corona-lockdown van 2020-2021 organiseerde onze parochie een reeks van catechetische sessies over de Goddelijke Liturgie van Johannes Chrysostomus, aan de hand van het boek “The Divine Liturgy: A Commentary in the Light of the Fathers” door de Priestermonnik Gregorius.
Het vertaalde werk is beschikbaar als PDF-document
en de bespreking ervan als playlist van de opgenomen sessies.


2. Inleiding in de Orthodoxe Praxis – 10 aandachtspunten

Hieronder een vertaling van het Engelstalig werk van diaken Charálambos C. Joiner, met enkele extra aanvullingen:
https://1drv.ms/b/s!Ak1nTCAs-DZsj_cjmpJkti8bmZ1MdQ


3. Vrijheid in gebondenheid in de orthodoxe erediensten

Een artikel voor catechumenen door Militza Zernov, over het praktisch verloop van het groepsgebed in de kerkdiensten, en hoe ons lichaam participeert in de aanbidding:
https://1drv.ms/b/s!Ak1nTCAs-DZskIkRP3Wmct7a2gG95A


4. Basilius de Grote – “Aan de Jongelingen”
over “hoe zij nut zullen trekken uit de profane letteren”

https://1drv.ms/b/s!Ak1nTCAs-DZskIlsVASqox_BZyhpAw


5. Biografie van de heilige Porfyrius de Kavsokaliviet (02 december)

Download het bestand hier