~ Ontstaan Parochie ~

Eerste Liturgie in Hasselt (29 november 2008)

Reeds lang bestond de nood aan een orthodoxe parochie in de hoofdstad van de Provincie Limburg. Van 1990 tot 1998 werden er in de schoot van de Griekstalige parochies van de Provincie regelmatig liturgische diensten gevierd in het Nederlands. Aanvankelijk door Vader Silouan Osseel, opgevolgd door Archimandriet Athenagoras Peckstadt (nu Bisschop van Sinope). Door een gebrek aan een priester zijn deze diensten opgeschort. Vanuit het orthodox godsdienstonderwijs bleek dat de nood voor liturgische celebraties in het Nederlands groot is. Daarop heeft Metropoliet Panteleimon contact gehad met mgr Patrick Hoogmartens, Bisschop van Hasselt, voor een gesprek hierover. Met enige vertraging is men dan toch van start gegaan met de Parochie van Hasselt. Het is een parochie voor alle orthodoxe gelovigen uit de regio, van welke afkomst zij ook zijn, met het voornaamste doel de orthodoxe christenen uit de regio de mogelijkheid te bieden zich intiem te verenigen met Christus en Zijn Kerk. Naast het Nederlands worden er ook enkele andere talen in de liturgische diensten aangewend.

Dat de Parochie geplaatst wordt onder de patronage van de Drie Heilige Hiërarchen werd bedacht, omdat deze nood gebleken is vanuit het orthodox godsdienstonderwijs. “De Drie Hiërarchen – Basilios de Grote, Gregorios de Theoloog en Johannes Chrysostomos – zijn als Oecumenische Leraren van de Orthodoxie de patroonheiligen van het onderwijs”. “De feest van de Drie Heilige Hiërarchen is een synaxis (gemeenschappelijke viering) van de gedachtenis van deze drie grote Kerkvaders. Onder het volk van Konstantinopel hadden zich immers verschillende partijen gevormd die zich zeer opwonden over de vraag wie van deze drie Heiligen wel de grootste zou zijn, dat er vechtpartijen van kwamen. Een zekere Metropoliet Johannes, die zich daarover zeer verontrustte, had een droom waarin deze Heiligen hem verschenen en meedeelden dat elk van hen gelijke eer bezat bij God. In 1084 stelde hij daarom deze gemeenschappelijke feestdag in, waardoor de rust in de stad werd hersteld”, aldus Bisschop Athenagoras.

Het was op zaterdag 29 november 2008 dat er voor het eerst een orthodoxe Goddelijke Liturgie gevierd werd in Hasselt. Het was mgr Athenagoras, Bisschop van Sinope en hulpbisschop van Metropoliet Panteleimon van België (Oecumenisch Patriarchaat) die er voorging in de viering van de Liturgie, in concelebratie met de Priesters Théophile Pelgrims (Vilvoorde), Dominique Verbeke (Gent) en Arkadi Vernikov (Eindhoven). De eerste Liturgie werd gevierd in de Crypte van de Heilig Hartkerk, nabij het station van Hasselt. De liturgische gezangen werden er opgeluisterd door het lokale parochiekoor.

In de zomer van het jaar 2009 heeft de parochie bekomen te beschikken over de mooie kapel van de Broeders van Liefde. Het is dank zij de goodwill en bemiddeling van Broeder-Generaal René Stockman dat deze kapel ons ter beschikking werd gesteld. Deze kapel situeert zich op een boogscheut van de H. Hartkerk en werd op 20 september 2009 plechtig in gebruik genomen wanneer Bisschop Athenagoras van Sinope er de eerste Goddelijke Liturgie vierde, in concelebratie met Priester Arkadi Vernikov, bedienaar van de parochie van Eindhoven.

Sinds enkele jaren is de parochie gehuisvest in de Sint-Martinuskerk, op het Sint-Martinusplein 3, waar ze dankbaar en in een goede verstandhouding met de eigenaars van het gebouw sinds 2017 wekelijks de Goddelijke Liturgie viert, en sinds 2019 een volledige liturgische kalender heeft uitgebouwd.