~ Steun ~

De orthodoxe parochie “De Drie Hiërarchen” te Hasselt is nog jong en kan best uw steun gebruiken. Ook financieel! Er is de maandelijkse bijdrage voor de huur van de kerk en de bijhorende lokalen, er dienen verzekeringen te worden aangesloten en er moeten tal van zaken worden aangekocht.

Langs deze weg doen wij een warme oproep tot steun. Dit kan liefst door een bestendige opdracht (geef opdracht aan uw bankinstelling). U kan uw bijdrage overmaken op rekening:

Orthodoxe Kerkgemeenschap Hasselt
 IBAN: BE65 7350 5967 5596
Hartelijk dank!