~ Het Oecumenisch Patriarchaat ~

BEHOREND TOT HET OECUMENISCH PATRIARCHAAT

De orthodoxe parochie van de Drie Heilige Hiërarchen van Hasselt behoort via het Orthodox Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg tot de jurisdictie van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, de eerste Troon van de Orthodoxie. Volgens de overlevering predikte Apostel Andreas in Klein-Azië het christendom en stichtte hij er Kerken, meer bepaald in de gebieden rond de Zwarte Zee, in Tracië en Achaia. Hij is de stichter van de Kerk van Byzantium, het latere Constantinopel. Ook de Heilige Johannes de Evangelist en Apostel Paulus hebben in Klein-Azië de christelijke leer verspreid. Het vroege christendom groeide voornamelijk in de hellenistische gebieden van het Romeinse Rijk, waar Grieks de voertaal was.

DE PATRIARCHATEN

De vorming van de patriarchaten werd in feite door de regeling van een dubbel principe uitgevoerd: de autoriteit van een apostolische stoel enerzijds, en de noodzaak om de Kerk te planten in de concrete, wereldse structuren anderzijds. Het is sinds het eerste Oecumenisch Concilie van Nicea (325) dat het eigenlijk statuut van de patriarchaten voor het eerst opdook. Nicea I erkende de structuur van drie apostolische stoelen (in volgorde: Rome, Alexandrië, Antiochië). Het eerste Oecumenisch Concilie van Constantinopel (381) bevestigde deze structuur en introduceerde Constantinopel, als tweede in rangorde. De korte 3e kanon van dit tweede Oecumenisch Concilie zegt immers zeer expliciet: “De Bisschop van Constantinopel moet de ererangorde hebben, na de Bisschop van Rome”. Deze beslissing werd door het Oecumenisch Concilie van Chalcedon (453) bevestigd, m.b. door zijn 28de kanon, die de patriarchale hiërarchie uitbreidde tot vijf (in rangorde : Rome, Konstantinopel, Alexandrië, Antiochië, Jeruzalem). Later kwam daar ook nog Jeruzalem bij: die men samen de Pentarchie noemt.

Z.A. Bartholomeos I

Het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel is de Moeder-Kerk en bijgevolg het eenheidscentrum bij uitstek van alle Autokefale en Autonome Orthodoxe Kerken wereldwijd. Dit zijn de oude Patriarchaten van Alexandrië, Antiochië en Jeruzalem; de nieuwere Patriarchaten van Moskou, Servië, Roemenië, Bulgarije en Georgië; de Autokefale Kerken van Cyprus, Griekenland, Polen, Albanië en Tsjechië en Slowakije; en de Autonome Kerken van Finland en Estland.

Omwille van zijn eeuwenlang dienstwerk is het de getuigenis, de bewaking en de overlevering van het orthodox geloof door de eeuwen heen. Het Oecumenisch Patriarchaat heeft in zijn jurisdictie orthodoxe gelovigen van de meest diverse afkomst en cultuur en bisdommen in Turkije, Griekenland en de ganse orthodoxe diaspora.

De Oecumenische Patriarch:
Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos
Rum Patrikhanesi – Haliç Fener
34220 Istanbul, Turkije

E-mail: Patriarchate@ec-patr.org
Website: www.ec-patr.org –  www.patriarchate.org