PATROONSFEEST VAN ONZE PAROCHIE

Hasselt – Op zaterdag 30 januari 2010, het feest van de Synaxis van de Drie Hiërarchen (Basilios de Grote, Gregorios van Nazianze en Johannes Chrysostomos), vierde onze jonge orthodoxe parochie haar tweede patroonsfeest. De Goddelijke Liturgie werd voorgegaan door Zijne Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van Metropoliet Panteleimon van België, in concelebratie met Aartspriester Aurel Popescu (Eupen), de Priesters Théophile Pelgrims (Vilvoorde – Hasselt), Diomidis Doulgerakis (Beringen – Houthalen) en Arkadi Vernikov (Eindhoven – Hasselt), en Diaken Ciprian Popescu (Schaarbeek), allen van het Oecumenisch Patriarchaat.

Het patroonsfeest van onze parochie op 30 januari 2010

Na de Goddelijke Liturgie maakte Bisschop Athenagoras de wensen en de zegen over van Metropoliet Panteleimon, die helaas verhinderd was om te komen. Hij stelde de priesters en de diaken voor aan iedereen,waarbij hij Vader Théophile en Vader Arkadi bedankte voor het werk dat zij leveren binnen deze nog heel jonge parochie. Hij bemoedigde iedereen om verder te werken, om in Hasselt een mooie orthodoxe gemeenschap op te bouwen. Onze maatschappij, die vaak lelijke trekken vertoont, heeft nood aan een warme en open plaats waar mensen zich thuis kunnen voelen. Dit is enkel mogelijk met Liturgie, gebed, vriendschap en openheid.

Een bijzondere felicitatie ging uit naar de leerkrachten en de leerlingen, die in grote getale aanwezig waren. Op deze dag wordt namelijk ook het feest van het onderwijs gevierd. We zijn blij dat er in onze parochie een bijzondere band bestaat met de leerkrachten orthodoxe godsdienst en hun leerlingen.

Na de dienst zette men de bijeenkomst verder met feestelijke Agapen in de refter van het voormalige klooster, waar de parochie haar thuis gevonden heeft. Er werd iets lekkers genuttigd en gesproken, maar er was ook plaats voor enkele mooie liederen, gebracht door Diaken Ciprian. Voor de mensen van onze parochie was het een echte steun en bemoediging om verder te bouwen.