PAASBOODSCHAP CHRISTELIJKE KERKEN IN BELGIE

Op zondag 24 april 2011 vieren de Orthodoxe, Rooms-Katholieke, Anglicaanse en Protestantse Kerken voor de tweede opeenvolgende keer samen de Opstanding van de Heer. Op Pasen belijden christenen dat Christus, die werd gedood aan het kruis, levend aan zijn discipelen verscheen. Het leven blijkt sterker dan de dood. Dat is de kern van de door alle christenen gedeelde boodschap van hoop, het goede nieuws voor iedereen. In onze donkerste nachten en harten vol zorgen zal het leven uiteindelijk zegevieren!

“Christus verrezen uit de doden; door zijn dood overwon hij de dood, aan hen die in het graf zijn heeft Hij het leven geschonken”, zingt de liturgie.

De reden voor dit onderscheid dient men te zoeken in het uitleg van de verschillende manieren van rekenen die worden toegepast door de christelijke Kerken om de Paasdatum vast te stellen. Aan de ene kant is er de Gregoriaanse kalender, die dateert uit de 16e eeuw, voornamelijk gebruikt door de westerse kerken. Aan de andere kant is er de Juliaanse kalender, de oudste, die wordt gebruikt als basis voor het berekenen van de Paasdatum door de Orthodoxe Kerk.

Net als vorig jaar krijgen we de gelegenheid om als christelijke Kerken samen de essentie van ons gemeenschappelijk geloof te herhalen. Aan het adres van allen die lijden onder sociale, economische en relationele moeilijkheden, geven we samen uitdrukking aan onze nabijheid en bereidheid om bij te dragen aan het tot stand komen van een meer rechtvaardige en broederlijke wereld.

De Opstanding is geen vage hoop. Pasen opent telkens opnieuw de weg tot Leven, ook nog vandaag. Dat is de verrassing en tevens de genade van Pasen. Wanneer moeilijke gebeurtenissen, ontmoediging of zelfs dood ons onder druk zetten, nodigt Christus ons uit om ons bestaan in te schrijven in zijn Leven. Dit is geen gemakkelijke noch passieve houding: de verrezen Christus stuurt ons op weg om teken van Leven te zijn waar hij ons roept. Onze Paasviering schenkt openheid naar allen!

Ja, het licht van Christus verlicht vandaag alle mensen! ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven”. zegt Jezus in het Evangelie van Johannes (11, 25-26).

“Christus is verrezen. Hij is waarlijk verrezen!”


Voor de Rooms-Katholieke Kerk, Monseigneur André Leonard.
Voor de Orthodoxe Kerk in België, Metropoliet Panteleimon.
Voor de Verenigde Protestantse Kerk in België, Dominee Guy Liagre.
Voor de Anglicaanse Kerk in België, Kannunik Robert Innes.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s