VERKIEZING VAN EEN NIEUWE METROPOLIET VAN BELGIE

VERKIEZING VAN EEN NIEUWE METROPOLIET VAN BELGIE

Bischop Athenagoras van Sinope 

 De nieuwe Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg

VERTEGENWOORDIGER VAN DE ORTHODOXE KERKUnknown-2c[1]

Constantinopel – De Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel heeft vandaag, 27 november 2013, het ontslag aanvaard van metropoliet Panteleimon van België, dit om gezondheidsredenen. Vervolgens werd bisschop Athenagoras (Peckstadt) verkozen tot nieuw Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg.
De nieuwe metropoliet Athenagoras Peckstadt werd geboren werd geboren te Gent, als zoon van Ignace Peckstadt (ere-advocaat en aartspriester van de orthodoxe parochie van Gent) en Marie-Thérèse Janssens. Hij behaalde een Master in Theologie aan de Aristoteles Universiteit van Thessaloniki. Nadien werd hij uitgestuurd voor een postgraduaat aan het Oecumenisch Instituut van Bossey (Universiteit van Genève). In 1989 werd hij te Brussel door Metropoliet Bartholomeos van Philadelphia (nu Oecumenisch Patriarch) tot diaken gewijd, die hem de naam Athenagoras toevertrouwde, ter nagedachtenis van de grote Oecumenische Patriarch Athenagoras, en met de opdracht verder te werken aan de oecumenische dialoog tussen christenen. Hij diende als aartsdiaken van het Orthodox Aartsbisdom van België tot zijn priesterwijding, in 1996. Hij werd bisschoppelijk vicaris en gaf van 1993 tot 1998 orthodoxe godsdienst in diverse middelbare scholen van het Vlaamse land. Vanaf 1994 is hij de productieverantwoordelijke van de gastprogramma’s van de Orthodoxe Kerk op de openbare omroepen VRT en RTBF. In ditzelfdejaar werd hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat benoemd tot medewerker van het Kantoor van de Orthodoxe Kerk bij de Europese Unie. In 1995 richtte hij een parochie op in Brugge, en even later, in 2001, een parochie in Oostende. Sinds jaren is hij de orthodoxe aalmoezenier van de Brussels Airport. Hij is lid van het Overlegorgaan van Christelijke Kerken inBelgië en voorzitter van het E.I.I.R. (een vereniging van internationale oecumenische ontmoetingen). Binnen de Orthodoxe Kerk zit hij tal van commissies voor en is de secretaris van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux (OBB). Talrijke malen mocht hij deelnemen aan vertegenwoordigingen en zendingen van het Oecumenisch Patriarchaat en aan inter-orthodoxe en inter-christelijke congressen. Zo mocht hij meerdere malen de huidige Oecumenische Patriarch Bartholomeos vergezellen op grote reizen. Nadat hij door de Heilige Synode van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel eenparig tot hulpbisschop van de Metropoliet van België werd verkozen – met de hoge titel van ‘Bisschop van Sinope’ – werd hij op 22 juni 2003 in de Brusselse Orthodoxe Kathedraal tot bisschop gewijd.
mgr pantel 4[2]
Mgr Panteleimon Kontogiannis, oud-metropoliet van België, werd geboren in Chios in het jaar 1935. Na zijn middelbare studies liet hij zich inschrijven in het Theologisch Instituut van Halki, waar hij afstudeerde in het jaar 1957. Tijdens zijn tweedejaar van zijn studies Theologie (1954) werd hij tot diaken gewijd. In1957 tot priester. Sindsdien diende hij in België in diverse functies: als bedienaar, bisschoppelijk vicaris en als vicaris generaal van het Aartsbisdom van België, sinds de oprichting ervan op 8 augustus 1969. Op 5 augustus 1974 werd hij verkozen tot hulpbisschop met de titel van Bisschop van Apollonia. Op 22 december 1982 werd hij verkozen tot Metropoliet van België en Exarch van Nederland en Luxemburg. Hij is er met Gods hulp en metalle mogelijke inspanningen in geslaagd de Orthodoxe Kerk officieel te laten erkennen door de Belgische Staat bij wet van 23 januari 1985, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 11 mei van hetzelfde jaar, in het N° 91.
Het Orthodoxe Aartsbisdom van België en Exarchaat van Nederland en Luxemburg maakt deel uit van de juridictie van het Oecumenisch Pariarchaat van Constantinopel. Het wer opgericht in 1969 bij patriarchaal en synodaal besluit en telt heden 29 parochies (24 in België, 4 in Nederland en 1 in het Groot-Hertogdom Luxemburg), evenals een klein klooster. De eerste Metropoliet van België was wijlen Mgr Emilianos Zacharopoulos (1969-1982), opgevolgd door Mgr Panteleimon Kontogiannis (1982-2013). De zetel van het Aartsbisdom is Brussel.
De aanwezigheid van Grieks orthodoxe gelovigen in de Benelux brengt ons terug naar de XIVe eeuw. Ze kwamen uit Klein-Azië en Griekenland, als gezanten, studenten en handelaars. De eersteparochie behorend tot het Oecumenisch Patriarchaat werd in 1750 opgericht inAmsterdam (Parochie van de Heilige Katharina).
In België werd de Orthodoxe Kerk officieel erkend in 1985. Een artikel van een K.B. van 15 maart 1988 bepaalt dat het representatief orgaan voor de ganse Orthodoxe Kerk de Metropoliet-Aartsbisschop van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel is. De nieuwe metropoliet zal ook de voorzitter zijn van Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux, orgaan dat alle orthodoxe bisschoppen die pastorale verantwoordelijkheden hebben op het territorium van de Benelux. De Orthodoxe Kerk in België telt vandaag ongeveer 100.000 gelovigen, waarvan de meerderheid behoort tot het Aartsbisdom van België. In Nederland zijn de gelovigen van dit Aartsbisdom zowat 15.000 en in het Groot-Hertogdom Luxemburg telt men zowaar 1.200 Griekse gelovigen.

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s