OECUMENISCH PATRIARCH BARTHOLOMEOS WELDRA IN BELGIË EN LUXEMBURG

GEZEGEND IS HIJ DIE KOMT IN DE NAAM DES HEREN!
OECUMENISCH PATRIARCH
BARTHOLOMEOS WELDRA IN BELGIË EN LUXEMBURG
29.01 – 1.2.2015
HET ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIË EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG
(OECUMENISCH PATRIARCHAAT)
heeft de grote eer te mogen aankondigen dat Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos weldra, van 29 januari tot 1 februari 2015, in België en het Groot-Hertogdom-Luxemburg zal zijn. De Patriarch werd uitgenodigd door de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL), waar hij een openbare lezing zal geven. Hij maakt van de gelegenheid gebruik de orthodoxe christenen van de Benelux te ontmoeten.
PROGRAMMA VOOR HET GROTE PUBLIEK :
DONDERDAG 29 JANUARI 2015
INTERNATIONAAL CONGRES
(Promotiezaal KUL, Naamsestraat 22 te Leuven)
19u30: Opening van het Congres door Prof. Dr. Rik Torfs, Rector van de Katholieke Universiteit van Leuven).
19u45: Lezing van Zijne Excellentie Mgr. Johan Bonny, Bisschop van Antwerpen.
20u30: Lezing van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos, met als thema de “Theosis/Vergoddelijking in de orthodoxe traditie”.
De inschrijving dient op voorhand en elektronisch te gebeuren via onze website: http://www.orthodoxia.be
ZATERDAG 31 JANUARI 2015
OECUMENISCH COLLOQUIUM:
«DE ORTHODOXE KERK & VATICAAN II»

(te KU Leuven)
9u30 : In het auditorium Wolfspoort of het Auditorium Monet (dit naargelang het aantal inschrijvingen), deelname van Zijne Alheiligheid aan het Oecumenisch Coloquium dat georganiseerd wordt door het “Centrum voor Oecumenisch Onderzoek” van de Katholieke Universiteit van Leuven en het Instituut van Orthodoxe Theologie Apostel Paulus van Brussel.
Van 12u10 tot 12u25, zal Zijne Alheiligheid enkele slotbemerkingen geven over het belang van het Tweede Vaticaans Concilie en over het toekomstig Groot en Heilige Concilie van de Orthodoxe Kerk.
De inschrijving dient op voorhand en elektronisch te gebeuren via onze website: http://www.orthodoxia.be
ZONDAG 1 FEBRUARI 2015
GODDELIJKE LITURGIE IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE BRUSSEL
(Stalingradlaan 34 – 1000 Brussel)
8u30-12u00 : Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos zal vanop te troon de Metten en Goddelijke Liturgie voorstaan in de Orthodoxe Kathedraal van de HH. Aartsengelen te Brussel (Stalingradlaan 34 te 1000 Brussel). Hij viert niet zelf de Liturgie; deze wordt gevierd door één priester en één diaken. De aanwezige orthodoxe clerus kan evenwel communiceren.
MIDDAGMAAL IN STEIGENBERGER GRANDHOTEL (BRUSSEL)
(Louizalaan 71 -1050 Brussel)
13u30: Middagmaal ter ere van Zijne Alheiligheid de Oecumenische Patriarch Bartholomeos in het Steigenberger Grandhotel, Louizalaan 71, 1050 Brussel. Inschrijvingen worden aanvaard door storting van 60 € per persoon op rekening: Metropole Orthodoxe, Charbolaan 71 – 1030 Brussel, IBAN: BE54375425618497 (BIC: BBRUBEBB), met vermelding: LUNCH PATRIARCH. Inschrijvingen ten laatste vòòr: 28 januari 2015.

PATRIARCHALE VESPERS IN DE ORTHODOXE KATHEDRAAL TE LUXEMBURG
18u30: Patriarchale Vespers in de Orthodoxe Kathedraal van de Heilige Nikolaas te Luxemburg (Rue Schlamestée 1A, L-5770 Weiler-la-Tour).
Alle orthodoxe christenen van de Benelux, priesters, diakens en gelovigen zijn van ganser harte uitgenodigd deel te nemen aan deze historische gebeurtenissen.
Dank om deze informatie te verspreiden bij uw vrienden en kennissen!
Communiqué van het Orthodox Aartsbisdom
(info@orthodoxia.be).


Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s