UITNODIGING: VIERING EERSTE HUWELIJK IN ONZE PAROCHIE

Op zondag 16 mei 2010 zal voor het eerst het sacrament van het huwelijk gevierd worden in onze jonge parochie. Sinds november 2008 zijn een kleine groep enthousiaste mensen begonnen met het uitbouwen van deze parochie, met de grote spirituele en practische steun van Bisschop Athenagoras van Sinope.

Sinds we een eigen kerk hebben, vieren we wekelijks de Goddelijke Liturgie (dankzij de komst van Vader Arkadi Vernikov en Vader Theophile Pelgrims), maar nu zijn we blij dat er voor het eerst een huwelijk in de schoot van onze parochie plaatsvindt. Het is een teken dat deze kleine parochie langzaam groeit en bloeit en dat Gods zegen op de gemeenschap rust. Het is Mgr Athenagoras die het huwelijk van Pascal Bynens en Morena Kasa zal inzegenen.

De plechtigheid begint om 14 uur. We nodigen dan ook iedereen uit om dit bijzondere feest mee te komen vieren in onze kerk. Nadien zijn alle mensen welkom op de receptie.