PATROONFEEST VAN ONZE PAROCHIE
soborulsftreiierarhi
Op zaterdag 26 januari 2013 werd met luister en eer het patroonfeest gevierd van onze Parochie van de Drie Hiërarchen in Hasselt, voorgegaan door Zijn Excellentie Bisschop Athenagoras van Sinope, hulpbisschop van de Metropoliet van België (Oecumenisch Patriarchaat). De bisschop was die dag omringd van de Aartspriesters Vitali Derewianka (Oekraiense Parochie – Zwartberg) en Georgios Vlatakis (Luxemburg), Oikonomos Diomidis Doulgerakis (Beringen – Houthalen) en Priester Ciprian Popescu (Hasselt – Schaarbeek). De Dienst van de Metten e de Goddelijke Liturgie werden opgeluisterd door het Parochiekoor. Tussen de Metten en de Goddelijke Liturgie werd een Artoklasia gezongen voor leden van de Parochie. Een menigte van gelovigen was toegestrooms, niet alleen van de feestvierende Parochie, maar evenzeer van omliggende Parochies.
In zijn homilie had Bisschop Athenagoras het over ‘Ge zijt het Licht van de wereld’. Met deze woorden richtte de Heer zich tot Zijn Leerlingen, want zij zouden werkelijk tot het uiteinde der wereld het Evangelie van Christus prediken. Dit werk van verlichting werd o.m. verder gezet door de Drie Hiërarchen, die de grote oecumenische leraren werden. “We vieren vandaag dus feest, het feest van de Drie Hiërarchen, het feest ook van het onderwijs. Maar van welk onderwijs? Tussen het onderwijs van toen en dit van vandaag is er een groot verschil. Met onderwijs bedoelen we de algemene ontwikkeling van de mens, terwijl vandaag helaas teveel accent wordt gelegd op het opdoen van veel kennis, zonder dat daar de ethische en andere deugden van de mens aan te pas komen. (…) De wereld waarin we leven is een leven van concurrentie, van loutere economische belangen, van gejaagdheid, van individualisme, van populisme en bekrompenheid. De Kerk biedt daartegenover een oase aan van rust, van vrede, van ingetogenheid, van sociaal medevoelen en vooral van gemeenschapsbeleving of communio met God, de Heiligen en al ons geloofsgenoten van alle tijden. De Kerk zet het verlichtende werk van de Apostelen en van de Drie Hiërarchen verder. Ook de rol van het onderwijs en zeker deze van het godsdienstonderwijs zou zichmoeten weerspiegelen aan de pedagogie van de Drie Hiërarchen: met een klemtoon op de diepe betekenis van de agogie, het belang van de persoonlijkheid van de leerkracht, de liefde met dewelke de lessen zouden moeten worden gegeven, de erkenning van de bijzonderheid en uniciteit van elkeen van ons, … zijn slechts een greep uit pedagogische waarden geput bij de Drie Hiërarchen. (…) Het feest van vandaag is een feest voor ons allen, omdat we allemaal samen willen bouwen aan betere wereld, een harmonieuze samenleving, waarin God de plaatskrijgt die Hem toekomt. Want hij is de alfa en de omega. Het begin en het einde. Hij is de schepper en de redder, de gever en de overwinnaar van het leven. Amen”.
Op het einde van de Liturgie dankte Mgr Athenagoras allen voor hun aanwezigheid en deelname. In het bijzonder de concelebrerende priester die van her en ver gekomen zijn. Hij feliciteerde Vader Ciprian, die de priester is van de Parochie, alsook de kern van gelovigen die hem omringt. Hij herinnerde Vader Ciprian aan de woorden die hij uitsprak bij zijn priesterwijding, nl. van een goede herder te zijn, die zijn schapen zelf in de steek laat om het verloren schaap op te zoeken, en vooral van de kudde goed bijeen te houden. Ook herinnerde hij hem en de gelovigen eraan dat de Parochie allereerst en vooral een Nederlandstalige parochie is die de leemte moet opvullen in de Provincie Limburg, een leemte die er wel degelijk is. “Ik heb u een talent gegeven. Het gaat er hem niet om het goed te bewaren, maar wel van het te vermeerderen. U moet instaan voor de groei en de ontwikkeling van de Parochie”, zei Mgr Athenagoras nog. Vader Ciprian zei in het Nederlands dat hij beloofde alle krachten te bundelen voor het goede van de Parochie.
Nadien was er tijd voor ‘Agapen’ en een prachtig feest gebracht door enkele leerkrachten orthodoxe godsdienst van de regio en sommigen van hun leerlingen. Iedereen heeft kunnen genieten van wat de kinderen en hun leerkrachten ons hebben gebracht. Maar ook de kinderen genoten ervan eens iets te mogen brengen aan ons. Bisschop Athenagoras schonk elkeen van de kinderen een icoon of beeld, als erkentelijkheid en aanmoediging.
God schenke Vader Ciprian en de parochie van Hasselt kracht, vreugde, eendracht en nog vele jaren!

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s