~ Nieuws ~

Aankondiging

Beste parochianen, lieve mensen allemaal,

Op 5 maart 2017, zondag van de Orthodoxie en wijding van onze Diaken, wordt er geen Goddelijke Liturgie gevierd in Hasselt. Iedereen wordt verwacht te Brussel Orthodoxe Kathedraal HH Aartsengelen Stalingradlaan 34 te 1000 Brussel.

U vindt alle informatie terug in de eerder gepubliceerde berichten.

Diakenwijding voor onze parochie van De Hiërarchen

Op zondag 5 maart 2017 zal in de Kathedraal van de HH. Aartsengelen te Brussel (Stalingradlaan 34 te 1000 Brussel) dhr. Antonios Tarlizos tot diaken worden gewijd voor onze Parochie de Drie Hiërarchen (Hasselt). Het is Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras die de diakenwijding zal toedienen.

Op zondag 2 april 2017 zal Zijne Eminentie Metropoliet Athenagoras de Diaken Antonios tot priester wijden in de kerk van de Heilige Barbara te Genk (G.A. Galopinstraat 21 3600 Genk).

Nadien zal de priester rector worden van onze Parochie en instaan voor de geestelijke en liturgische noden van ons allen.

Antonios is van Griekse afkomst, maar geboren en getogen in België. Hij is perfect Nederlandstalig en is tot op heden hoofdzanger in de Orthodoxe Parochie van de Boodschap van de Moeder Gods te Antwerpen. Hij is gehuwd met Sara (afkomstig uit West-Vlaanderen) en is vader van drie kinderen. Antonios studeert aan het Instituut van Orthodoxe Theologie ‘Apostel Paulus’ te Gent en is zo voldoende voorbereid om de taak van parochiepriester op zijn schouders te nemen.

Wij zijn God dankbaar voor alle weldaden en voor dit heigelijk nieuws.

We hopen dat iedereen zal deelhebben aan deze belangrijke gebeurtenissen voor onze Parochie.

Antonios Tarlizos (helemaal links op de foto):

foto-anthonius